Tài liệu hội nghị công bố Quy hoạch

 

Quyết định 287/QĐ-TTg,  thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh đó là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau và vùng biển ven bờ của các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển; kinh tế du lịch; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái, ...

Link tải Quyết định.

Chỉ thị 10/CT-TTG

Ngày 18/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTG về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, mục tiêu thời gian tới là phát triển ĐBSCL nhanh, bền vững; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Link tải Chỉ thị.

Nghị quyết  78/NQ-CP 

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ký bởi Thủ tướng Chính phủ nhằm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Link tải Nghị quyết.

Chương trình Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Chương trình Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư được tổ chức ngày 21/6/2022 tại Thành phố Cần Thơ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính và  với sự tham dự của các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương vùng ĐBSCL, Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học. 

Hội nghị cũng được kết hợp với Triển lãm trưng bày hơn 120 tác phẩm nghệ thuật, được tuyển chọn từ các cuộc thi ảnh và của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, giới thiệu tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất và con người khu vực ĐBSCL, khắc họa những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần với những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào trong vùng. 

Link tải Chương trình hội nghịThông cáo báo chí.

Ấn phẩm thông tin của QHĐBSCL

Ấn phẩm thông tin (Brochure) của Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cung cấp và giới thiệu các nét chính trong Tầm nhìn, Mục tiêu phát triển, và những điểm mấu chốt nhất trong định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Qua Ấn phẩm, người đọc cũng sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

Link tải Ấn phẩm thông tin

Tham luận Hội nghị

Link tải các bài tham luận Hội nghị của các đại biểu từ các Bộ, Ngành, Địa phương.