Ngày 04 tháng 3 năm 2022

Quy hoạch vùng đầu tiên được duyệt theo Luật Quy hoạch

(Chinhphu.vn) - Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông …

Ngày 03 tháng 12 năm 2021

Phiên họp thẩm định Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(MPI) - Phiên họp thẩm định Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn …

Ngày 03 tháng 11 năm 2021

Họp Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(MPI) - Ngày 03/11/2021, Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức phiên họp đầu tiên …