Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị: Hôm nay, trong bối …

Ngày 21 tháng 6 năm 2022

Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

Sáng nay,  21/6, tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố …

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát huy tiềm năng, lợi thế của Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 22 tháng4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai …

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Khơi dậy động lực

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam …

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Tạo đòn bẩy phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long

Trong thời gian dài, hạ tầng giao thông chưa phát triển xứng tầm đang trở thành “điểm nghẽn” khiến các …

Ngày 07 tháng 3 năm 2022

Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao

(MPI) - Quyết định 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn …