Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tham vấn trong Hội thảo khởi động

Tại thời điểm bắt đầu của dự án, hai hội thảo động đã được tổ chức tại Hà Nội và TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang với tổng số 167 đại diện các bên liên quan chính ở các Bộ/ngành và địa phương tham dự. Mục tiêu chính của Hội thảo khởi động là thông báo cho các bên liên quan về QHV ĐBSCL, Luật Quy hoạch, Nghị quyết 120 và Hội đồng Quy hoạch Quốc gia.  Hội thảo khởi động cũng là để thông báo cho các bên liên quan về giai đoạn bắt đầu chuẩn bị QHV ĐBSCL và thảo luận về vai trò, trách nhiệm, sự hợp tác và phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị và xây dựng QHV ĐBSCL, đồng thời tiến hành thống kê ban đầu về các vấn đề quan trọng đối với QHV ĐBSCL.

Tham gia Hội thảo khởi động là Lãnh đạo và cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ KH&CN), VCCI và các doanh nghiệp, các chuyên gia độc lập, các tổ chức quốc tế (WB, UNDP, JICA, USAID, KfW, Đại sứ quán Hà Lan và Úc),  Lãnh đạo và cán bộ của 13 Tỉnh/Thành phố ĐBSCL: UBND tỉnh/thành phố, các Sở (sở KH&ĐT, sở TN&MT, sở NN&PTNT), đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị truyền thông trong nước. 

Hội thảo được mở đầu bằng bài trình bày của của Ban QLDA – Bộ KH&ĐT về Luật Quy hoạch và  bài trình bày của Liên danh Tư vấn HaskoningDHV và GIZ về phương pháp lập quy hoạch.  Sau đó, Hội thảo đã có nhiều thảo luận thông qua các phiên thảo luận toàn thể, phiên thảo luận theo nhóm và phiên thảo luận tương tác thông qua sử dụng công cụ Mentimeter – một công cụ online,  có thể  tùy chỉnh  giúp  cho các ý tưởng và  trình bày trở nên hấp dẫn, và dễ nhớ hơn.  Hỗ trợ cho những thảo luận này là các bản đồ khổ lớn thể hiện chi tiết hệ thống điều kiện tự nhiên cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện trạng.  Các công cụ hỗ trợ trong thảo luận nhóm còn lại giấy ghi chú, giúp nhận được phản hồi nhanh chóng từ đa số đại biểu tham gia, chẳng hạn như khi để thống kê các thách thức/vấn đề ở ĐBSCL cần phải giải quyết.

Hội thảo Khởi động đã giúp nâng cao nhận thức về Luật Quy hoạch, và các văn bản liên quan trong đó quy định quá trình và nội dung quy hoạch một cách tương đối chi tiết, các sản phẩm của quá trình lập quy hoạch.  Hội thảo cũng đạt được sự đồng thuận cao về tầm quan trọng của chất lượng và tính chính xác của dữ liệu và thông tin, cũng như nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng về cách tiếp cận lập quy hoạch và nội dung của QHV ĐBSCL. Hội thảo khởi động giúp các bên liên quan như các Tỉnh/thành phố và các Bộ thấy rõ có trách nhiệm hợp tác với Cơ quan lập quy hoạch và Tư vấn trong quá trình lập quy hoạch để việc lập QHV ĐBSCL  được thực hiện thành công.