Thông tin chung

Tiêu đề
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM MƯA LỚN LỊCH SỬ TRÊN LÃNH THỔ VÙNG ĐBSCL THỜI…
Tóm lược
No abstract provided
Thừa nhận
Được xuất bản
Publication Ngày
06:52 Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Cơ quan quản lý

Tên
admin
Đơn vị
None
Vị trí
Địa chỉ hòm thư điện tử
admin@localhost
website
Fax
None
Điện thoại
None
Liên hệ

Tên
admin
Chức vụ
None
Địa chỉ hòm thư điện tử
admin@localhost
Điện thoại
Thông tin kỹ thuật

Mã tài liệu
None
Ngôn ngữ
English
Nguồn tài liệu